Bedrijfsrecherche

Privé-detective kantoor voor bedrijven en industrie.

Het privé-detective kantoor KMP & Partners voert nationale en internationale onderzoeksopdrachten uit voor KMO's, multi-nationals, banken, nationale en internationale industriële klanten. Ons team bestaat uit hoog opgeleide vrouwelijke en mannelijke private onderzoekers: digital forensic auditors, ingenieurs, informatici,... maar ook gewone mannen en vrouwen met een goeie portie gezond verstand.

Waarmee kunnen wij U van dienst zijn?

  • Onderzoeken van vermoedens frauduleus ziekteverzuim / absenteïsme.
  • Rechercheren naar bewijsmateriaal in functie van een ontslag om dringende reden
  • Onderzoek naar bedrijfsspionage
  • Digitaal forensisch onderzoek
  • Controle en observatie van (baan)personeel
  • Onderzoeken naar bedrijfsdiefstallen, fraude en corruptie bij aankoopdiensten
  • Onderzoeken naar computerfraude
  • Solvabiliteit- en antecedentenonderzoek
  • Moraliteitsonderzoeken kaderleden, moraliteitsonderzoeken bij aanwerving van management en/of kritische functies

Wettelijk vergund door de FOD Binnenlandse zaken

Al onze medewerkers zijn vergund door de FOD Binnenlandse Zaken. Elke onderzoekstaak vindt plaats binnen een duidelijk omlijnd juridisch en deontologisch kader. We maken gebruik van alle wettelijke en technische middelen om de opdracht zo uit te voeren dat niet alleen het belang van de opdrachtgever centraal staat, maar ook het wettelijk kader en de algemene beroepsdeontologie gerespecteerd wordt.